Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
추적자TV 캠핑카 확보!동해이동중
추적자공익방송
추적자공익방송 2.35N theo dõi 6 Videos 14.13N lượt xem 2019-12-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-22
Tổng số lượt xem1.42N
Thích tỷ lệ 49%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 60.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 637N - 1.16TR
Tỷ lệ tương tác 11.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu