Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
生命智慧 #7 - 性罪的四个阶段 - 你或许要立即看这视频 l 装备生命
装备生命
装备生命 29N theo dõi 328 Videos 3.26TR lượt xem 2021-06-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.31N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.18TR
Tỷ lệ tương tác 9.12%
Thẻ gắn
失眠 睡前音樂 晚安 禱告 靈修 憂鬱症 香香牧師 恩寵教會 東森教會 靈魂修復 基督教 耶穌 恩典靈修 睡前禱告 林香君 如何祷告上帝 如何祷告 Hesed恩寵教會/東森雲端教會 晚安宝贝香香牧师 晚安宝贝 恩宠教会 禱告時光 祷告 祷告种子 晨祷 恩典365 圣灵 基督徒 祷告时光 起床祷告 禱告種子 清晨的禱告 每日禱告 早上的禱告 種子禱告 起床的禱告 默禱 主禱文 如何学习祷告 清晨的祷告 早上起床时的祷告 基督徒该怎么祷告 方言祷告的能力 祷告的力量 祷告歌 BrotherNai 迺哥ㄋㄞˇㄍㄜ 旌旗教會 台北真理堂 KUA GLOBAL 跨越 真情部落格 装备生命 裝備生命 晚安禱告 睡前禱告詞 The Hope 祷告力量大 神赐的全副军装 真理的腰带 信心的盾牌 生命智慧 魂结祷告 魂结的影响 魂结 圣经 魂结的迹象 如何解除魂结 魂结 不健康的魂结 巫术 性关系 偶像崇拜 假先知 性罪 淫乱 通奸 大卫 婚外情 性不道德 不道德性行为 手淫 自慰 基督徒手淫 基督徒自慰 性犯罪的四个阶段 眼目的罪 情欲 欲望
Giới thiệu
今天教会中存在不道德行为,而基督徒却视而不见,因为他们不想被看成是太圣洁的怪物。 今天,许多基督徒和教会正在接受这些做法,以至于非信徒来到教会并与教会成员,甚至教会领袖一起犯这些罪。今天,我们和大家分享性犯罪的四个阶段。什么是性罪?今天这只影片谈到的性罪,是特别从通奸和淫乱的方面来看这四个阶段。

#装备生命 #性罪 #淫乱
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)