Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mt.Olympus-Ask The Mountains
Bill DIAMA
Bill DIAMA 84 theo dõi 15 Videos 4.12N lượt xem 2018-10-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem496
Thích tỷ lệ 5.65%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 21.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu
SUPPORTED BY @THE ENEMY TRIBE (instagram)

FREERIDE Trails down the hills of the Mountain Olympus

PATH-TRAIL From Plato Of Mouses to Agia Kori-Brontou


Song By Vangelis Papathanasiou-Ask The Mountains
(I do not own any copyrights of the artist or song)
Mở