Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EUN JIWON 20 THE PHOTOBOOK & EUN JIWON 20 THE POSTER
SECHSKIES
SECHSKIES 478N theo dõi 184 Videos 81.6TR lượt xem 2021-03-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem25.07N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận407
Tỷ lệ lượt xem 5.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 11.39TR - 20.52TR
Tỷ lệ tương tác 32.61%
Thẻ gắn
YG Entertainment YG 와이지 K-pop 젝스키스 젝키 SECHSKIES 은지원 장수원 이재진 김재덕 Jang Suwon Eun Jiwon Lee Jaijin Kim Jaeduck 은지원 포토북
Giới thiệu
#은지원 #EUNJIWON #20_THE_PHOTOBOOK #PARIS #HAWAII #YG
Mở