Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
강달이와 강 훈련사의 대치..! [개는 훌륭하다/Dogs Are Incredible] 20200302
KBS Entertain
KBS Entertain 4.51TR theo dõi 100824 Videos 7.18TỶ lượt xem 2020-03-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.62TR
Thích tỷ lệ 95.3%
Số lần bình luận707
Tỷ lệ lượt xem 36.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 739.96TR - 1.33TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.9%
Thẻ gắn
반려동물 반려견 멍멍이 강아지 댕댕이
Giới thiệu
강달이와 강 훈련사의 대치..!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)