Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Revisited ~ What i'd say
dutchduuude
dutchduuude 279 theo dõi 6 Videos 370.67N lượt xem 2018-11-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem49
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 17.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
What i'd say Revisited Coverband Private party Ray Charles Ray Charles What i would say Maaseik Maasbracht Revisited band Cover Bluesrock Jazz Fifties Sixties Seventies Blues Rock n Roll Little Richard Jerry Lee Lewis
Giới thiệu
Ray Charles cover @ private party

www.facebook.com/revisitedmusic
Mở