Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vlad and Niki paint Toy Cars and have fun in the Car museum
Vlad and Niki
Vlad and Niki 93.1TR theo dõi 524 Videos 72.79TỶ lượt xem 2020-12-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem111.31TR
Thích tỷ lệ 0.42%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 50.64TỶ - 58.75TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.42%
Thẻ gắn
vladandniki.com cars for kids cars children's car kids toys kids pretend play vlad and niki toy cars children playing car for kid paint cars
Giới thiệu
Kids painting Toy Cars and have fun in the Car museum with Mom
Please Subscribe!

Vlad and Niki Merch https://vladandniki.com/

Download Vlad and Niki app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
https://apps.apple.com/ru/app/vlad-niki/id1497525407

VLAD Instagram - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
NIKITA Instagram - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
Mở