Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
More on Bertrand's Paradox (with 3blue1brown) - Numberphile
Numberphile2
Numberphile2 241N theo dõi 211 Videos 17.42TR lượt xem 2021-12-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-02
Tổng số lượt xem377.41N
Thích tỷ lệ 4.94%
Số lần bình luận2.13N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.68TR - 123.62TR
Tỷ lệ tương tác 10.6%
Thẻ gắn
Giới thiệu
This extra footage follows the main 10-minute video at: https://youtu.be/mZBwsm6B280 (watch this first)
More links & stuff in full description below ↓↓↓

3blue1brown video on the shadow a cube: https://youtu.be/ltLUadnCyi0
3blue1brown: https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw

Grant Sanderson on The Numberphile Podcast: https://youtu.be/A0RH93XvSyU

NUMBERPHILE
Website: http://www.numberphile.com/
Numberphile on Facebook: http://www.facebook.com/numberphile
Numberphile tweets: https://twitter.com/numberphile

Numberphile is supported by the Mathematical Sciences Research Institute (MSRI): http://bit.ly/MSRINumberphile

Videos by Brady Haran

Support us on Patreon: http://www.patreon.com/numberphile

Brady's videos subreddit: http://www.reddit.com/r/BradyHaran/

A run-down of Brady's channels: http://www.bradyharan.com

Sign up for (occasional) emails: http://eepurl.com/YdjL9
Mở