Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
운명이 바뀔때 주변에서 "이것"부터 바뀝니다! 운을 반드시 놓치치 마세요 천신궁 010-8315-5679
이pd
이pd 211N theo dõi 227 Videos 16.62TR lượt xem 2021-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.13N
Thích tỷ lệ 95.8%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.86TR - 3.36TR
Tỷ lệ tương tác 4.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)