Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
جرب -٢٠- عبدالرحمن المحرج
د. عبد الرحمن المحرج
د. عبد الرحمن المحرج 15.8N theo dõi 179 Videos 4.14TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem96
Thích tỷ lệ 88.9%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 18.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)