Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
I Got 10 CAREER-ENDING Nutmegs On My Girlfriend During Lockdown
ChrisMD
ChrisMD 5.42TR theo dõi 500 Videos 1.28TỶ lượt xem 2021-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem3.59TR
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận2.44N
Tỷ lệ lượt xem 66.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.37TỶ - 1.89TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.21%
Thẻ gắn
chrismd girlfriend football
Giới thiệu
Use code “CHRISMD” for 20% off in the first 48 hours (10% afterwards)
RhinoShield All Cases: http://bit.ly/RhinoShield-ChrisMD
RhinoShield Collab Designs: http://bit.ly/RhinoShield-ChrisMD-Collab

No.10 Clothing: https://no10.store/
Shan's channel: https://www.youtube.com/channel/UC5wRDOWU3NBgilOHjQAl0KQ

► Follow my Instagram: http://instagram.com/chrismd10
► Follow me on Twitter: https://twitter.com/chrismd10

My editor: https://twitter.com/conFmck

Music:

Music by Epidemic Sound (http://www.epidemicsound.com) & others.
Mở