Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
원슈타인과 힙합보부상 재회와 뜨거운 우정다짐! I 우정다짐 1화. 원슈타인편
힙합보부상
힙합보부상 11.5N theo dõi 371 Videos 4.84TR lượt xem 2021-02-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.52N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận148
Tỷ lệ lượt xem 74.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.86TR - 6.98TR
Tỷ lệ tương tác 22.08%
Thẻ gắn
원슈타인 원슈타인 릴보이 힙합보부상 원슈타인 원슈타인 마미손 원슈타인 라디오 원슈타인 인터뷰 쇼미9 원슈타인 원슈타인 쇼미
Giới thiệu
몇 년전 인터뷰를 통해 인연을 맺었던 지원님(원슈타인)이 감사하게도 이번에 우정출연을 해주셔서, 같이 여러가지 부분에 대해서 우정다짐을 해봤습니데이
개인적으로는 내용이 마음에 들어서 최대한 많이 살리려고 하다보니 길이가 많이 길어졌는데.
이 길이가 부담스럽기보단 오히려 애정하는 영상이 되길! 그리고 될 거라 생각합니다!

그리고 내일은 저번에 팬분들, 구독자분들께 받았던 질문들을 여쭤본 Q&A 영상을 업로드 할 예정입니다 그것도 많이 기대해주세요!
(그리고 보내주신 질문 중 다섯분에겐 지원님이 직접 손편지를 써주셨는데, 그 손편지와 DISTANCER 모자 선물을 받으실 주인공은 내일 공개될 영상의 댓글로 말씀드릴께요!)
+마지막으로 지원님이랑 저 더 많이 응원해주세요!

[영상 순서]
00:00 스타투
00:35 오랜만에 재회한 힙합보부상과 원슈타인
01:19 2019년에 했었던 보부상 인터뷰 당시 서로의 상황
04:09 원슈타인이 힘들었던 시기
05:29 힘든 시기에 힙합보부상과 원슈타인에게 위로, 영감이 되었던 음악
07:36 “나만 이상했던 게 아니었구나!”를 마주하다 (+자이언티와의 스튜디오 일화)
10:29 원슈타인이 말하는 ‘YDG(양동근)’, 쇼미더머니 일화
12:25 ‘세상에 나쁜 개는 없다’ 무대 비하인드 스토리
14:09 인기에 따라 붙는 ‘유명세값’에 대한 생각 feat. 악플
16:38 자신에게 따라붙는 ‘착함’에 대한 생각
20:30 ‘꿈’이라는 것, ‘꿈’을 간직하는 것에 대한 원슈타인의 생각
24:23 악플을 다는 사람들에 대한 생각과 ‘X’ 가사
27:40 힙합보부상, 원슈타인 앞에서 원슈타인 미담썰 풀다…

▶힙합보부상 : 제 영상으로 여러분에게 좋은 에너지를 줄 수 있도록 노력하겠습니다!
힙합보부상 장범규 (28, 대구 화원읍 명곡리 출신, 태권도 3단)
CONTACT : [email protected]
INSTAGRAM : @feat.happy
*모든 영상의 저작권은 힙합보부상에 있으며, 무단 전재 및 재배포를 엄격히 금지합니다.

#원슈타인 #원슈타인인터뷰 #힙합보부상
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)