Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[젝스키스] 데뷔 20주년 기념 버스 내부 YapTV 광고
415혁명
415혁명 350 theo dõi 38 Videos 255.03N lượt xem 2017-04-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem347
Thích tỷ lệ 2.59%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 99.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 2.59%
Thẻ gắn
젝스키스 젝키 젝키야사랑해 sechskies 6kies 20주년 젝키데뷔20주년 데뷔2주년 아이돌광고 버스광고 데뷔일 젝키데뷔 젝스키스데뷔20주년 젝키야20주년축하해
Giới thiệu
젝스키스 데뷔 20주년 기념
버스 내부 YapTV 광고
3/31~4/30
Mở