Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ella Tiene 48 Años, pero parece de 30 porque se aplica el bótox casero de Aspirina!
Vida Salud y Bienestar
Vida Salud y Bienestar 3.73TR theo dõi 479 Videos 70.59TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem13.14N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 2.13TR
Tỷ lệ tương tác 9.12%
Thẻ gắn
Ella Tiene 48 Años pero parece de 30 porque se aplica el bótox casero de Aspirina! Vida Salud y Bienestar Ella Tiene 48 Años pero parece de 30 bótox casero de Aspirina el bótox casero de Aspirina mascarilla de aspirina mascarilla casera de aspirina mascarilla antiarrugas de aspirina botox casero botox de aspirina botox casero de aspirina
Giới thiệu
La mascarilla de aspirina tiene un excelente efecto rejuvenecedor
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)