Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
THUNDERBOLTS OF THE AERONAUTICA IMPERIALIS
Baldermort's Guide to Warhammer
Baldermort's Guide to Warhammer 120N theo dõi 330 Videos 14.83TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-13
Tổng số lượt xem19.88N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận363
Tỷ lệ lượt xem 16.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.59TR - 10.48TR
Tỷ lệ tương tác 27.17%
Thẻ gắn
Baldemort Baldermort Balder Guides to Warhammer Baldermorts Guides to Warhammer GRIM DARKNESS WARHAMMER 40k GAMES WORKSHOP Space Marine Weapons Lore warhammer 40000 lore Astra Militarum / Imperial Guard regiments Imperial Guard Lore Baldemort Imperial Guard Astra Militarum Imperium of Mankind GUARD TIMELINE Imperial Fighters Fighters of the Imperium of Mankind THUNDERBOLTS OF THE AERONAUTICA IMPERIALIS THUNDERBOLTS Aircraft of the Imperial Navy
Giới thiệu
THUNDERBOLTS OF THE AERONAUTICA IMPERIALIS
The Aircraft of the Imperial Navy who attempt to control the skies of the far future.
Atmospheric heavy fighters that are controlled and delivered by the Imperial Fleet.
Part of the Tankers plot line.

Patreon: https://www.patreon.com/user?u=27156511RELEVANT VIDEOS:

TANKERS SSF: (Story So Far) https://www.youtube.com/watch?v=hZbOvc2zXyk

IMPERIAL GUARD/ ASTRA MILITARUM: https://www.youtube.com/watch?v=Gz63y4JVgzo

HISTORY OF THE GUARD: https://www.youtube.com/watch?v=vtr39FazjNI

COMMISSARS: https://www.youtube.com/watch?v=_9HW5eIRfc4

ROUGH RIDERS: https://www.youtube.com/watch?v=midRQ0zkWJI

TEMPESTUS SCIONS: https://www.youtube.com/watch?v=wUhzO-NSmms

RATLINGS: https://www.youtube.com/watch?v=VHACPbeYfsk

ORGYN: https://www.youtube.com/watch?v=zc9_3Y-FhQw

CATACHAN JUNGLE FIGHTERS: https://www.youtube.com/watch?v=SdWYLnt08wg

CATACHAN HEROES: https://www.youtube.com/watch?v=EivY0KTNSgA

LEMAN RUSS BATTLE TANKS: https://www.youtube.com/watch?v=7VblG7cWQWg

BANE BLADE SUPERHEAVY TANKS: https://www.youtube.com/watch?v=a__btPtnEyw

'6 of the best'

IRON WARRIORS: https://www.youtube.com/watch?v=o_wmDDTLEJ0

ULTRAMAR: https://www.youtube.com/watch?v=vjNX3xhEeXc

IMPERIAL FISTS: https://www.youtube.com/watch?v=_nvK_Jq9Faw

BLACK TEMPLARS: https://www.youtube.com/watch?v=e4AFtQbNNrI

NIGHT LORDS: https://www.youtube.com/watch?v=Q4qspMss-Mo

ROGAL DORN: https://www.youtube.com/watch?v=hRUd-9A3MwY
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)