Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EML Webinar on Mechanobiology: A Tale of Stressed Life by Sulin Zhang
EML Webinar
EML Webinar 2.54N theo dõi 41 Videos 118.24N lượt xem 2020-11-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem1.7N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 67%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 295.75N - 546N
Tỷ lệ tương tác 0.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
EML Webinar on 11 November 2020 was given by by Sulin Zhang, Penn State University. Discussion leader: Teng Li, University of Maryland

Title: Mechanobiology: A Tale of Stressed Life

Time: 9:30 am Boston, 2:30 pm London, 3:30 pm Paris, 10:30 pm Beijing on 11 November 2020

Zoom Link: https://harvard.zoom.us/j/271079684

Zoom ID: 271 079 684

Live streaming on YouTube: https://ter.ps/EMLYouTubeLV

Extreme Mechanics Letters seeks to publish research of immediacy, depth, and originality. Through lectures and discussions, EML Webinars shed light on the forefront of research, as well as the formative years of researchers.

See the full list of EML Webinar speakers and videos.
Mở