Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
YTP ITA - Salvini elenca cose potenzialmente infinite
MrPoldoAkbar ( ͡° ͜ʖ ͡°)
MrPoldoAkbar ( ͡° ͜ʖ ͡°) 286N theo dõi 150 Videos 30.06TR lượt xem 2021-04-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem64.66N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận556
Tỷ lệ lượt xem 22.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 17.65TR - 29.41TR
Tỷ lệ tương tác 25.78%
Thẻ gắn
YTP YTP ITA Poldo MrPoldoAkbar WomboPoldo Salvini Salvini YTP Salvini elenco Salvini fa un elenco Salvini Parodia Salvini YTP ITA
Giới thiệu
Paolo Mieli, sta più attento perfavore.

• LIVE: https://www.twitch.tv/poldolive
• INSTAGRAM: https://www.instagram.com/poldo_ufficiale/
• SHOP MAGLIETTE: https://www.slide24.com/poldo-akbar
• SECONDO CANALE: https://goo.gl/novWBp
Mở