Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[전문가의 레이아웃] TV에 나온 바로 그 5자어항!! 레이아웃 과정 궁금하지 않으세요~?!/음성수초어항/부세
아쿠아리스모 AQUARISMO
아쿠아리스모 AQUARISMO 2.39N theo dõi 54 Videos 259.71N lượt xem 2020-10-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem5.56N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.52TR - 4.55TR
Tỷ lệ tương tác 7.69%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요 여러분! 아쿠아리스모입니다~!
날씨가 많이 추워졌는데 다들 건강 잘 챙기고 계시죠!?
오늘은~! 지난 8월에 EBS 극한 직업 "나만의 작은 바다 만들기 수조 조경" 편에
서 소개되었던! 5자 1500X600X500 어항 세팅 과정을! 보여드리려고요!
TV로 보신 분들도 계시겠지만 ㅎㅎ 또 못 보신 분들을 위해! 준비해봤습니다ㅎ
재미있게 보시고 궁금하신 점은 댓글로! 남겨주세요!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

+031.223.6579
+010.2610.6579
[email protected]
+화성시 봉담읍 고시길 32 B1층
+www.aquarismo.co.kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Song: Joakim Karud - Good Old Days (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/Zl3r_HPulLk

Track: Joakim Karud
Watch: https://youtu.be/WIDWb2pwJFQ
Music provided by Free Nation.
Free Stream / Download: https://fanlink.to/cpE4
Joakim Karud - Lullaby
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)