Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Aires & MC Leh - Peaky Blinders (GR6 Explode) DJ Luizinho
GR6 EXPLODE
GR6 EXPLODE 35.7TR theo dõi 3839 Videos 21.13TỶ lượt xem 2021-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem61.52N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận150
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 6.71TR - 16.78TR
Tỷ lệ tương tác 8.9%
Thẻ gắn
gr6 gr6 explode funk mc música música de funk musicas funk 2021 gr6 lançamentos 2021
Giới thiệu
Siga no Instagram:
@gr6explodeoriginal | @gr6filmesoficial | @gr6music

Produzido por GR6 Filmes

Este videofonograma é um produto original e próprio da Gravadora e Editora. A cópia dele ou o reenvio do mesmo resultará em grandes implicações ao seu canal do youtube ou até a exclusão do mesmo.

GR6 EXPLODE ®

#Gr6Explode #Gr6Filmes

Ano 2021
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)