Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ねこねこ日本史創作第三話「まつりごとは誰の手に」
ねこねこ彦太郎
ねこねこ彦太郎 330 theo dõi 30 Videos 183.69N lượt xem 2021-03-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem226
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 68.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 11.95%
Thẻ gắn
Giới thiệu
アニメに出てきてないキャラは既存のキャラに演じさせることにしてみたよ
舎人親王=大石内蔵助
新田部親王=藤原清衡、多治比県守=高杉晋作

あれ?高杉の顔歪んでね、高杉描くの難しいわ…
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)