Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
XI COTE - CORE PCERJ
ACOMBAT
ACOMBAT 30.1N theo dõi 224 Videos 1.88TR lượt xem 2019-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem81.92N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.94TR - 22.36TR
Tỷ lệ tương tác 6.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu
INSTAGRAN
@core_oficial
@andradecombat

By @policiabrasileira
Mở