Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
무한의 계단으로 다이어트??? 소원들어주기 무한의계단 대결!ㅋㅋㅋ
흔한남매
흔한남매 2.23TR theo dõi 785 Videos 2.12TỶ lượt xem 2021-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem1.23TR
Thích tỷ lệ 91.8%
Số lần bình luận8.16N
Tỷ lệ lượt xem 55.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 561.35TR - 1.01TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.77%
Thẻ gắn
웃찾사 웃찾사흔한남매 흔한남매 현실남매 공감 개그 개그맨 한으뜸 장다운 에이미 으뜸 시트콤 코미디 흔한남매 팝잇 흔한남매 오해요 흔한남매 방탈출 흔한남매 공포게임 흔한남매 마크 흔한남매 로블록스 흔한남매 결혼합니다 꿀잼 흔한남매 물놀이
Giới thiệu
ㅋㅋㅋ저번보다 늘었어ㅋㅋ 또 발전하는 흔남 기대해주시구
우리 냐하 여러분들은 무한의 계단 최고점수 몇점이신가요?ㅋㅋㅋㅋ
-------------------------------------------------------------------------
안녕하세요~ 코미디 크리에이터
웃찾사 '흔한남매' 팀에 SBS 개그맨 한으뜸, 장다운입니다.
코미디를 좋아해서 만들게 된 채널이구요~
흔한남매 뿐만 아니라 새로운 개그 코너도 이 채널에 선보이려고 합니다~!!
개그 뿐만 아니라 시트콤, 먹방, 만들기, 실험, 일상, 커플(실제 커플입니다.ㅋㅋ)등
다양한 영상들도 기대해주세요~
흔한남매 채널을 구독하시면~ 재미+상큼+병맛+발랄한 영상으로 보답하겠습니다~
구독~꾸우우우욱~~ 눌러쥬시고 예뿌게 봐쥬세효~~~냐핫!!

*비지니스 문의: [email protected]
*흔한 남매의 일상이 궁금하다면?? (흔한일상): https://www.youtube.com/channel/UCy-N...
*흔한남매 공식 인스타 : https://www.instagram.com/nyaha_offic...
*흔한남매 틱톡ID: nya_ha

음악출처
Amazing Plan - Silent Film Dark by Kevin MacLeod is licensed
under a Creative Commons Attribution license
(https://creativecommons.org/licenses/...)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-...
Artist: http://incompetech.com/
----------------------------------------­­­­-------------------------------------­-­-­-­------
- Music promoted by 1HMNC - No Copyright Music
https://youtu.be/V4KqUKLMYfU

🎵Track : 백수의 하루 - https://youtu.be/W5bgKa2clGc
🎵Track : Black Comedy - https://youtu.be/gHlSF3VpB9U
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)