Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
What If Your Professor Was a Vampire || School Moments and Fails by Teen-Z
Teen-Z
Teen-Z 4.1TR theo dõi 155 Videos 1.14TỶ lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem5.7TR
Thích tỷ lệ 90%
Số lần bình luận1.33N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.59TỶ - 3TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.25%
Thẻ gắn
teen-z teen z teenz animation tee-z #teenz #funny funny tee z school cartoon vampire teacher
Giới thiệu
❤️❤️❤️SUBSCRIBE TO MY CHANNEL TO SUPPORT ME❤️❤️❤️:
https://www.youtube.com/channel/UCgJMDt2yFAtWAKOIqwihLlw/?sub_confirmation=1

Turn on the Notification Bell 😉🔔🔔🔔

#teenz #funny #school

00:00 VAMPIRE TEACHER
00:56 SCHOOL FAIL
02:25 VAMPIRE HUNTER PINKY
03:59 PINKY VS TEACHER
04:59 TEST!?
05:44 BEST WAYS TO SKIP SCHOOL
06:34 INJURY PRANK
07:32 PRETENDING TO BE SICK CHALLENGE
08:13 BEACH PARTY
10:46 TEACHER ON VACATION
11:21 ZOMBIE SCHOOL SUPPLIES
12:28 SPOOKY SITUATIONS

What if your teacher was a VAMPIRE!? 🧛🏻‍♂️ Spooky! 😰 But maybe then he wouldn’t show up cause it’s daylight! 🌝 Lifehack! Nah...probably doesn’t work like that...nothing would really change if your teacher is a vampire, school is still school ☹️...or is it!? 🤔😳
Watch the NEW EPISODE 💖 and turn into a vampire together with teenz! Like, subscribe and share with your friends! ✨

Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/
Mở