Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Shopping district in Taipei
Waalk
Waalk 2 theo dõi 1 Videos 41 lượt xem 2017-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem41
Thích tỷ lệ 4.88%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 4.88%
Thẻ gắn
Taipei Taiwan Night
Giới thiệu
Ximending is a pedestrian area in the Wanhua district with night markets and shopping areas.
Mở