Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vẽ tranh tường phòng y tế mầm non 21 phạm ngọc thach Q.3_lh vẽ 0976.476.894
NHẬN VẼ TRANH TƯỜNG 3D: 0976476.894
NHẬN VẼ TRANH TƯỜNG 3D: 0976476.894 3.1N theo dõi 477 Videos 708.61N lượt xem 2020-03-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem22
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 100%
Thẻ gắn
Vẽ tranh tường phòng y tế mầm non 21 phạm ngọc thach Q.3_lh vẽ 0976.476.894
Giới thiệu
Vẽ tranh tường phòng y tế mầm non 21 phạm ngọc thach Q.3_lh vẽ 0976.476.894
Mở