Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
蜡笔小新第八季 台配 114 雪祭的神秘事件哦(2)
蜡笔小新新番连载
蜡笔小新新番连载 2.62N theo dõi 300 Videos 1.5TR lượt xem 2021-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.8N
Thích tỷ lệ 93.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 68.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 568.75N
Tỷ lệ tương tác 0.78%
Thẻ gắn
蜡笔小新 新酱 野原新之助 日本动漫 小新
Giới thiệu