Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Daron Acemoğlu - Dar Koridor: Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği
Bilkent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi 39.4N theo dõi 886 Videos 11.03TR lượt xem 2019-12-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem44.77N
Thích tỷ lệ 3.33%
Số lần bình luận77
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.14TR - 14.65TR
Tỷ lệ tương tác 5.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü
Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri
“Dar Koridor: Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği”
Daron Acemoğlu (MIT ve Bilim Akademisi)
Mở