Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¿La MEJOR BUILD de GWEN? 🤔
Th3Antonio - Gameplays completos
Th3Antonio - Gameplays completos 65.9N theo dõi 233 Videos 15.11TR lượt xem 2022-08-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-23
Tổng số lượt xem25.78N
Thích tỷ lệ 4.26%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 39.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.82TR - 8.44TR
Tỷ lệ tương tác 5.04%
Thẻ gắn
th3antonio theantonio th3 antonio the antonio th3antonio top laner th3antonio gameplays lol th3antonio league of legends español league of legends toplaner como jugar top th3antonio gameplays completos gragas mid proplayer th3antonio gwen th3antonio gwen combos the antonio gwen th3antonio gwen español antonio gwen th3antonio lol th3antonio giants gwen top build gwen top build s12 antonio top gwen top español gwen top toplane lol gwen top s12
Giới thiệu
Partida con Gwen vs Ornn en Master 400 lps

¡Suscríbete al canal! Activa la 🔔

🎥Editor: Justinardo➜ https://twitter.com/justinardoo

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
★ MIS REDES★

• Canal principal➜ https://bit.ly/3aPRcJg
• Stream ➜ https://goo.gl/kr9cJg
• Twitter ➜ https://goo.gl/GfMGdj
• Instagram ➜ https://goo.gl/HT1dTz
• Discord ➜ https://discord.com/invite/th3antonio
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cualquier duda, dejadla en los comentarios UwU

#th3antonio #leagueoflegends #th3antoniogameplays

th3antonio,theantonio,th3 antonio,the antonio,th3antonio top laner,th3antonio gameplays,lol th3antonio,league of legends español,league of legends toplaner,como jugar top,th3antonio gameplays completos,gragas mid,proplayer,th3antonio gwen,th3antonio gwen combos,the antonio gwen,th3antonio gwen español,antonio gwen,th3antonio lol,th3antonio giants,gwen top build,gwen top build s12,antonio top,gwen top español,gwen top,toplane lol,gwen top s12
Mở