Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
제주에서 통영 오자마자 뽈라구 (feat 고봉 by 한산도)
고봉
고봉 5.58N theo dõi 207 Videos 1.55TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.99N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận87
Tỷ lệ lượt xem 35.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 46.84%
Thẻ gắn
제주에서 통영까지 볼락을찾아서 통영 한산도 볼락 루어낚시 고봉
Giới thiệu
제주도를 다녀왔습니다

4박 5일 이었지만 찰나같았습니다

좋은 친구도 만났고

좋은 추억도 생겼고

여튼 입국하자마자 바로 한산도,,,

요 정도면 병입니다ㅋ#제주에서 #통영오자마자 #볼락 #루어낚시 #한산도 #뽈라구 #고봉
Mở