Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
راح اموت من وره زنوبه شوفو شنو صار
مسيو فليحان / Msio Fle7an
مسيو فليحان / Msio Fle7an 10.6N theo dõi 1 Videos 25 lượt xem 2020-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem261
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 113.03%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#ولايه_تحشيش_

انستا تابع
https://instagram.com/h_a_z_m___?igshid=1jsrfj2leh2xy

تكتوك تابع

https://vm.tiktok.com/JR4j7aY/
Mở