Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
APRENDIENDO INGLÉS con MIKECRACK 😂
Mikecrack
Mikecrack 36.7TR theo dõi 1813 Videos 15.05TỶ lượt xem 2022-11-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-29
Tổng số lượt xem3.01TR
Thích tỷ lệ 7.42%
Số lần bình luận1.44N
Tỷ lệ lượt xem 8.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 329.32TR - 988.03TR
Tỷ lệ tương tác 7.9%
Thẻ gắn
mikecrack mike crack mikecrak mike ingles clases colegio escuela aprendiendo ingles aprendiendo
Giới thiệu
Mikecrack aprendiendo ingles... or¿???
💎 Rango Diamantito: https://goo.gl/HJX7dn
🐦 Twitter: https://goo.gl/I0rd7c
📷 Instagram: https://goo.gl/Gk7mg9
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@mikecracktok
👾 Discord: https://discordapp.com/invite/mikecrack

⭐ Mkecrack y La Estrella Maldita ⭐
👉 Libro: https://bit.ly/3L446lC
🇪🇸 Amazon: https://amzn.to/3iutGnD
🇲🇽 Amazon: https://amzn.to/3LnPzBt
🌎 Amazon: https://amzn.to/3iwSiwa

🛒 TIENDAS 🛒
📘 Libros: https://amzn.to/3LcO6xI
👕 Ropa: https://mikecrack.creator-spring.com/
🧸 Más: https://www.storline.com/esp/220_mikecrack

⭐ CoMPaS ⭐
👉 Acenix: https://www.youtube.com/user/michelsfsm
👉 Elmayo97: https://www.youtube.com/elmayo97
👉 Eltrollino: https://www.youtube.com/eltrollino
👉 Francisco: https://www.youtube.com/user/panchichito1
👉 Invictor: https://www.youtube.com/invictorgs3
👉 RaptorGamer: https://www.youtube.com/channel/UCS4OZlj8753fezBtH62TRDg
👉 RiusPlay: https://www.youtube.com/Riusplay
👉 Sparta356: https://www.youtube.com/Sparta356
👉 TimbaVk: https://www.youtube.com/MrTimbaVk

📢 Contacto 📢
✉️ Business: [email protected]
✉️ Fans: [email protected]
📄 Web: https://www.mikecrack.com/


🔻MÚSICA:
● Intro: Different Heaven - Far Away
● Outro: Chocolate con Almendras
● Music from Epidemic Sounds http://www.epidemicsound.com/
● Bensound: http://www.bensound.com/royalty-free-music
● Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Mở