Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
부산 가덕도 벵에돔낚시 아따 환장하것네
석용TV낚시Korean Fishing Channel
석용TV낚시Korean Fishing Channel 6.06N theo dõi 224 Videos 659.61N lượt xem 2021-06-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.19N
Thích tỷ lệ 95.2%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 52.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.61TR
Tỷ lệ tương tác 9.04%
Thẻ gắn
가덕도 도시어부 벵에돔 거제도 벵에돔채비 전유동채비 바다낚시 초보낚시교실 목줄찌채비 이단찌채비 직결매듭 찌낚시 벵에돔낚시 눈사람채비 눈사람찌
Giới thiệu
반갑습니다 ^^
가덕도 소식을 좀더 빨리 전하기위해
빠른 업로드를 하려고 오늘도
히트영상과 간단한 설명으로
영상 제작했습니다
부족한점이 많지만
재밌게 봐주시고
조금이나마 도움이 되었음 좋겠습니다♡♡

구독 좋아요 잊지마시구요^^♡♡
고맙습니다

#가덕도#벵에돔낚시#눈사람채비#벵에돔포인트
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)