Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
《詹姆士出走料理》桃園在地限定!風味絕佳「竹地雞」與美麗好食材「桑椹」 刺激新體驗不穿蜂衣採「蜂蜜」-第171集-2022/08/14
詹姆士出走料理 八大電視
詹姆士出走料理 八大電視 97.7N theo dõi 1035 Videos 30.09TR lượt xem 2022-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-17
Tổng số lượt xem82.45N
Thích tỷ lệ 0.93%
Số lần bình luận30
Tỷ lệ lượt xem 84.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 15.01TR - 27TR
Tỷ lệ tương tác 1.29%
Thẻ gắn
八大第一台 詹姆士出走料理 詹姆士出走 詹姆士 王輔立 傅昭蓉
Giới thiệu
⭐各集店家資訊 👉🏻 https://bit.ly/2SW8BrK
⭐觀看更多完整版影片 👉🏻 https://reurl.cc/Mv9n6X
⭐按讚、追蹤八大電視FB專頁 👉🏻 https://www.facebook.com/GTVofficialtw
⭐按讚、追蹤詹姆士FB專頁 👉🏻 https://www.facebook.com/JamesEasyCooking/

#詹姆士出走料理 #詹姆士

////////////////////////////////////////
詹姆士出走料理 📺 播出資訊
GTV八大第一台 每週日晚間八點
////////////////////////////////////////
Mở