Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
장민호 동원이와 커플룩 입은 사연은?
장민호
장민호 265N theo dõi 164 Videos 47.5TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem275.99N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận1.23N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 125.58TR - 226.04TR
Tỷ lệ tương tác 8.69%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#장민호 #JangMinHo

동원이와 함께 한 광고 촬영!
동원이와 함께여서 시간가는 줄 모르고 촬영했네요^^
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)