Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
엄마 축가로 결혼식장 뒤집어짐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ여러분 제발 엄마 좀 말려주세욬ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
조재원
조재원 1.59TR theo dõi 300 Videos 423.9TR lượt xem 2019-05-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.85TR
Thích tỷ lệ 92.3%
Số lần bình luận1.85N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.66TỶ - 4.79TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu
직계가족만 온 친누나 결혼식에 엄마의 간절한? 요청으로 서프라이즈 이벤트를 준비하게되었는데요.. 한달동안 귀에서 피가나는 고통으로 살아왔던 故조재원님께 이 영상을 바칩니다..

조재원 유튜브 구독!
Mở