Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🎁이벤트 있음🎁 "안 팔래😢" 중고 거래 어플 처음 써보는 할머니들의 찐 반응! so cute~ㅣ앱쓴다 앱써💦 EP.9 번개장터 편
원스토어 TV
원스토어 TV 108N theo dõi 242 Videos 42.29TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem28.04N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận111
Tỷ lệ lượt xem 26%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 12.74TR - 22.95TR
Tỷ lệ tương tác 4.14%
Thẻ gắn
앱사용법 앱쓴다앱써 중고거래 번개장터 중고판매 모바일 중고 거래 스마트폰사용법 원스토어 이벤트
Giới thiệu
'번개장터'에서 중고 거래 처음 해본 썰 푼다
근데, 민트급? 교신? 택포?? 도대체 이게 뭔 소리여...😵
라떼는 아.나.바.다 였는디...

02:13 USB 없는 무선 마우스 팔아요..^^
03:43 할머니들이 파는 물건 살 사람들 come come!
04:38 솔직히 중고거래 처음 할 때 공감되지 않음? ㅠㅠ

💝 E V E N T 💝
영상 내 할머니들이 팔려고 내놓은 물건 중
사고 싶은 물건을 댓글로 달아주면 5분을 추첨해
💰 원스토어 5만 포인트 뿌림!!
* 이벤트 기간: ~ 6/18(금), 당첨자 발표: 6/21(월) 고정댓 확인

번개장터 사용해보기 ☞ https://onesto.re/0000187497

원스토어에서 비접촉 적외선 스마트 체온계 판매 중!
필요했는데 바로 사러 가야징 ☞ https://onesto.re/CL00171096

디지털 소외계층을 위한 원스토어의 고답이 리뷰기 앱쓴다 앱써💦 EP.9 번개장터 편#번개장터 #중고거래 #이벤트 #중고판매
#원스토어 #앱사용법 #앱쓴다앱써
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)