Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sleep Well Brother x
The Wanted
The Wanted 1.94TR theo dõi 376 Videos 930.7TR lượt xem 2022-04-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-04
Tổng số lượt xem729.69N
Thích tỷ lệ 8.52%
Số lần bình luận2.9N
Tỷ lệ lượt xem 37.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 132.79TR - 239.05TR
Tỷ lệ tương tác 12.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu