Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#Shorts Doraemon Pancake Tutorial
Amazing Cookies
Amazing Cookies 569N theo dõi 147 Videos 5.85TR lượt xem 2020-12-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem11.98N
Thích tỷ lệ 94.2%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 2.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 5.46TR - 6.32TR
Tỷ lệ tương tác 4.55%
Thẻ gắn
cookies ideas easy cookies ideas Yummy Cookies So Yummy Cookies cookies tutorial making cookies cookies decorating delicious cookies cookies chocolate cake pancake chocolate cookies chocolate cake delicious cake delicious chocolate cookies yummy so yummy tasty delicious decorating recipe idea tutorial easy cake short video making cake short video shorts short shorts video amazing cookies how to make cookies Doraemon Pancake Tutorial Doraemon Pancake
Giới thiệu
▽ Watch more of Amazing Cookies:
➞ Amazing Cookies Official: https://bit.ly/2Na9LL3
➞ Chocolate Cake 🤤🤤: https://bit.ly/2YfpwH2
➞ Cake Decorating: https://bit.ly/3hOlP2H
➞ 💗 Tasty Cookies 💗: https://bit.ly/2OKQ25v

▽ Subscribe here: http://www.youtube.com/c/AmazingCookies

▽ About Amazing Cookies: We bring you easy methods on how to make, DIY Cakes, chocolate cake, drip cakes, cookies and much more. Welcome to our tasty world!

All content shared on this channel is created in-house by Yum Up

▽ Thank for watching! Don’t forget to turn on notifications, like, & subscribe!

#shorts #shortsvideo #Cookies #AmazingCookies
Mở