Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
병장들 극혐하는 군대 명절 특
두말남TV
두말남TV 21.2N theo dõi 121 Videos 16.7TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem22.83N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.37TR - 18.7TR
Tỷ lệ tương tác 3.11%
Thẻ gắn
군대 군대명절 군인 군대설날 군대추석 설날 추석 병장 말년병장
Giới thiệu
#병장 #군대 #군대명절 #군인
Mở