Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MESRA BANGET!! Tegar Dan Istrinya Nyanyi Sambil Main Gitar Live Sarah Sheilka
Channel Siaran Ulang
Channel Siaran Ulang 56 theo dõi 286 Videos 6.05TR lượt xem 2020-03-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.59TR
Thích tỷ lệ 0.95%
Số lần bình luận2.22N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 236.09TR - 661.11TR
Tỷ lệ tương tác 1.8%
Thẻ gắn
Giới thiệu
KLICK SUBSCRIBE UNTUK MENDAPAT VIDEO TERBARU DARI CHANNEL SIARAN ULANG.

-AKTIFKAN LONCENG NOTIFIKASI SUPAYA TIDAK KETINGGALAN VIDEO TERBARU DARI CHANNEL INI.

Selengkapnya https://www.youtube.com/c/ChannelSiaranUlangHD
Mở