Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
$40000 BONUS BUYS on Voodoo Magic, BIG WIN on Sword and the Grail - AyeZee Stream Highlights #81
AyeZee - Twitch Highlights
AyeZee - Twitch Highlights 36.9N theo dõi 166 Videos 11.48TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-29
Tổng số lượt xem60.73N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận55
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.03TR - 19.88TR
Tỷ lệ tương tác 2.47%
Thẻ gắn
ayezee ayezee twitch ayezee twitch highlights ayezee casino twitch highlight slot slots twitch casino highlights twitch casino slot machine casino online casino gambling online gambling ayzee ayezee bonus buy bonus buy bonus buys bonus buy big win big win massive win voodoo magic bonus buy 50k bonus buy bonus buy sweet bonanza sweet bonanza ayezee voodoo magic big win ayezee dog house dog house ayezee slot highlights sword and the grail big win
Giới thiệu
This is the eighty-first of the daily Twitch Stream Highlights that will be coming out daily on this channel! I hope you enjoy these special moments all cut up into a shorter video for those that can't catch the live streams at all or just the whole stream as sometimes they go on too long 😅

Slot machines played:

Intro: (0:00)
Dog House: (0:13)
Voodoo Magic: (2:06)
Sabaton: (4:55)
Voodoo Magic: (9:52)
Sword and the Grail: (12:47)

📌 Check out my Twitch channel where I stream daily:
✔️ Twitch: https://www.twitch.tv/ayezee
✔️ YouTube Exclusive: https://www.youtube.com/ayezee
✔️ Join our discord server to interact with the community and see all stream updates! ➡ https://discord.gg/ayezee​
Socials:
✔️ Twitter: https://twitter.com/AyeZeeCasino
✔️ Instagram: https://www.instagram.com/ayezeecasino/
✔️ Facebook: https://www.facebook.com/AyeZeeCasino

#casino​ #slot​ #slots​ #gambling​

I always emphasize in my stream how important gambling addiction awareness is to me and that it is not to be taken lightly.
1 - Don't think of gambling as a way to make money.
2 - Only gamble with money you can afford to lose.
3 - Set a money limit in advance: Decide how much you can afford to lose before you go to play.
4 - Set a time limit in advance.
5 - Never chase your losses: If you lose your set money limit and then try to win some of it back before you leave, then you haven't set a money limit. Chasing your losses will usually just lead to bigger and bigger losses.

If you feel like you have trouble controlling yourself gambling please get professional help and restrict your accounts immediately!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)