Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vampire At School! Best Vampire Tricks and Funny Situations by Teen-Z
Teen-Z
Teen-Z 4.1TR theo dõi 155 Videos 1.14TỶ lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem4.98TR
Thích tỷ lệ 89.9%
Số lần bình luận1.56N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.26TỶ - 2.63TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.37%
Thẻ gắn
teen-z teen z teenz animation tee-z #teenz #funny funny tee z school cartoon vampire teacher
Giới thiệu
❤️❤️❤️SUBSCRIBE TO MY CHANNEL TO SUPPORT ME❤️❤️❤️:
https://www.youtube.com/channel/UCgJMDt2yFAtWAKOIqwihLlw/?sub_confirmation=1

Turn on the Notification Bell 😉🔔🔔🔔

#teenz #funny #school

00:00 ANGRY TEACHER FAILS
01:55 DATING FAILS
02:31 VAMPIRE TEACHER
03:36 DATE GONE WRONG
04:09 BAD TEACHER
04:53 GOOD TEACHER
05:20 TEACHER’S SECRET ADMIRER!?
06:21 SPY HACKS
06:45 PINKY’S SECRET
07:39 MERMAID SECRET IDENTITY
08:43 SECRET ADMIRER
09:06 AWKWARD DATE
09:49 AWKWARD WEDDING PROPOSAL FAIL
10:38 TEACHER GONE MAD
15:51 VAMPIRE ROMANCE!?

Life would be so much easier if you could be a vampire! 🧛🏻‍♂️ Well, not really that much easier...but WAY cooler! 😎 All girls / boys would be into you! 🤪 Or, if you are a teacher, your students will definitely find you super cool.
Watch the NEW EPISODE 💖 and enjoy crazy VAMPIRE TEACHER ROMANCE! 🧛🏻‍♂️🤓 Like and subscribe, and share with your teacher! 🤣

Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/
Mở