Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Wife Calls Police On 20-Year-Old Husband After Finding Out He Cheated | 90 Day Fiancé: Pillow Talk
tlc uk
tlc uk 5.82TR theo dõi 2359 Videos 3.73TỶ lượt xem 2019-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem973.54N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.32N
Tỷ lệ lượt xem 16.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 442.96TR - 797.31TR
Tỷ lệ tương tác 2.36%
Thẻ gắn
tlc uk tlc my strange addiction cake boss 90 day fiance my 600 pound life 90 day fiance pillow talk 90 day fiance jay and ashley 90 day fiance cheating 90 day fiance jay 90 day fiance jay cheating 90 day fiance jay cheats on ashley 90 day fiance jay cheating in barbershop 90 day fiance jay cheating video 90 day fiance jay cheating again 90 day fiance pillowtalk jay and ashley
Giới thiệu
Previous 90 Day Fiancé cast members react to the episode where Ashley finds out Jay has cheated on her again and calls the police to get him deported.

Subscribe to TLC UK for more great clips: https://www.youtube.com/c/TLCTVUK

Like TLC UK on Facebook: https://www.facebook.com/uktlc/

Follow TLC UK on Twitter: https://twitter.com/tlc_uk?lang=en

Visit our website: http://www.uk.tlc.com/
Mở