Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
холодильник Haier 537-536 установка температуры
муму чао
муму чао 22.1N theo dõi 505 Videos 9.09TR lượt xem 2020-10-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.13N
Thích tỷ lệ 93%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 9.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 364N
Tỷ lệ tương tác 7.03%
Thẻ gắn
макс
Giới thiệu