Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Nery - Insônia (música autoral oficial)
A garota que o mundo ainda não conhece
A garota que o mundo ainda não conhece 6.34N theo dõi 50 Videos 809.25N lượt xem 2020-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem354
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 91N
Tỷ lệ tương tác 62.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu