Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【傑志裝備多】 黃洋大哥個人珍藏 | 何振廷裝備喜好 | 波Boot 波衫
屎波裝備多
屎波裝備多 5.39N theo dõi 64 Videos 683.13N lượt xem 2021-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-14
Tổng số lượt xem10.2N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.84TR - 3.34TR
Tỷ lệ tương tác 4.24%
Thẻ gắn
傑志 香港足球 黃洋 何振廷 本地波 kitchee
Giới thiệu
今次阿靴就去咗賽馬會傑志訓練中心到,同兩位職業球員傾下自己嘅故事同裝備。
感謝Simple Day Production製作上嘅合作,以及傑志嘅邀請!

Subscribe埋何振廷(阿廷)Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCFSjQKeYGx5SeReEFb9TQ2w/featured
Follow埋何振廷(阿廷)IG:https://www.instagram.com/justinhoct

當然仲有「屎波裝備多」IG同FB:
IG: https://www.instagram.com/hkfootballreview
FB: https://www.facebook.com/hkfootballreview
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)