Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
실크 29렙 시롸냐 멱살 캐리? 아니 머리 끄댕이 캐리요
갓용기카오스
갓용기카오스 8.41N theo dõi 773 Videos 5.6TR lượt xem 2021-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-06
Tổng số lượt xem6.32N
Thích tỷ lệ 76.1%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 75.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.86TR - 5.18TR
Tỷ lệ tương tác 1.98%
Thẻ gắn
#카오스#워크래프트#갓용기#chaos#신용기 #리포지드#리마스터#순삭#하이라이트#CCB#WCC#랭커#우승자
Giới thiệu
#카오스 #갓용기 #신용기 #CCB #wcc #dota #chaos #war3 #워크래프트 #리포지드 #실크
♭ 시청 전,후 구독과 좋아요 알람 설정 꾹 :D 개꿀
♩ 유튜브 생방송 오후 20시~03시
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)