Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Beginners kihon techniques, Shotokan Karate - Limerick Shojinkai
Limerick Shojinkai
Limerick Shojinkai 2.06N theo dõi 302 Videos 411.83N lượt xem 2021-02-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-12
Tổng số lượt xem380
Thích tỷ lệ 95.5%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 18.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 8.16%
Thẻ gắn
Beginners karate Beginner Shotokan Beginners techniques Karate for beginners Shotokan karate kids Shotokan karate clubs Limerick Ireland Sarah Muckell Limerick Shojinkai Limerick karate club Munster karate Shannon town Japanese martial arts Budo karate Budo japan JKS karate JKS headquarters Kids sports Kihon for beginners Karate Kihon Karate grading Karate girls
Giới thiệu
#karateclasses #tubes #resistancebands #shotokankarate #KICKING #karatetraining #limerickkarate #kumite

**ONLINE CLASSES DUE TO PANDEMIC RESTRICTIONS**

BEGINNER BASICS FOR HOME PRACTICE FOR LIMERICK SHOJINKAI AND SHANNON SHOJINKAI STUDENTS DURING COVID LOCKDOWNS

By Sarah, age 9, 4th kyu!


SUBSCRIBE FOR MORE AND DON’T MISS OUT!
Other videos:

For more videos by Limerick Shojinkai:

KARATE TUBE TRAINING: https://youtu.be/hwFOxwRXabM

SHOTOKAN BASICS: https://youtu.be/KqyMCtkQvG8

TEKKI KATA 1-3 LIMERICK SHOJINKAI: https://youtu.be/PHAkHElVn80

RANTAI KATA SHANNON SHOJINKAI: https://youtu.be/J_MJlS8SREs

JIKU ASHI/TURNING CORRECTLY: https://youtu.be/lSpFsgN3j2A

NIJUSHIHO KATA & BUNKAI CLASS: https://youtu.be/CmX6IZ0-EqI

CHINTE KATA BY 8 YEAR OLD SARAH: https://youtu.be/fi-zTTMP-JU

NIJUSHIHO KATA: https://youtu.be/UtW9DHkjk1Y

KAGAWA Sensei Karate demonstration All Japan 2019: https://youtu.be/fT5CT_nGGok

KAGAWA/YAHARA KUMITE LINE UP: https://youtu.be/_PJ0PXfJI9g

HANGETSU KATA KAGAWA SENSEI: https://youtu.be/jxIlVY3yWV0

OKAMOTO SENSEI BASSAI DAI: https://youtu.be/UqjponXH3Tw

KAGAWA SENSEI MEIKYO KATA ALL JAPAN 2019: https://youtu.be/7-XAmZLfkjg

KAGAWA SENSEI ON GOJUSHIHO SHO: https://youtu.be/psZNRyx9CAg

TURNING CORRECTLY IN FRONT STANCE:
https://youtu.be/lSpFsgN3j2A

As I state this is for my students to reference for themselves.
Other styles perform things differently.
This is how we do it here.

Just showing what we are about.
Budo karate!
JKS

OSU!

Traditional Japanese Shotokan Karate for all ages and abilities in Limerick and Shannon.
Affiliated directly to the JKS in Japan via JKS Ireland.
Fulltime club and dedicated professional instructor in all classes.

VISIT:

https://www.LimerickKarate.com

for more details
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)