Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Savage X Fenty FW '18 - Out Now
Rihanna
Rihanna 38.3TR theo dõi 79 Videos 18.74TỶ lượt xem 2018-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem519.79N
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận1.15N
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 94.59TR - 170.26TR
Tỷ lệ tương tác 6.74%
Thẻ gắn
savagex rihanna rhianna savage x savagexfenty savage x fenty fenty lingerie philippa price leopard lace
Giới thiệu
Enter the World of Savage X Fenty. Shop the FW '18 collection at: https://ri-hanna.io/sxfyt and watch the showcase at: http://ri-hanna.io/savagexlive. Also available: http://harveynichols.com and http://zalando.com

Follow Savage X Fenty:
Instagram: https://www.instagram.com/savagexfenty
Facebook: https://www.facebook.com/savagexfenty
Twitter: https://twitter.com/savagexfenty
Subscribe: https://www.youtube.com/savagexfenty

Follow Rihanna:
Instagram: https://www.instagram.com/badgalriri
Facebook: https://www.facebook.com/rihanna
Twitter: https://twitter.com/rihanna
Newsletter: http://www.rihannanow.com/newsletter
Mở