Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
正念冥想!享受当下静心盛宴,清除负能量,获得心理治疗
学习如何学习
学习如何学习 13.9N theo dõi 5 Videos 2.08N lượt xem 2020-08-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem183
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 2.19%
Thẻ gắn
sleep sleeping sleep music relaxing insomnia sleeping music calming music calm music soothing music music for sleeping sleep meditation relaxing music relax meditation music relaxation soft music stress relief relaxing sleep music peaceful music deep sleep music delta waves sleep relaxation soothing relaxation relax music for stress relax music 負能量 冥想 靜心 治療音樂 冥想 負能量 治療音樂 睡眠 冥想音乐 睡眠 靜心 冥想和治療音樂 靜心音樂 youtube stress relief video
Giới thiệu
如果你有下面三个问题,那么请将这个视频看下去:
1.你会不会有时候发现自己被工作的洪流裹挟着却带着一份茫然向前???
2.你会不会常常发现自己被生活的压力裹挟着忧虑和疲惫常伴???
3.你会不会再有时候需要集中注意力的时候却发现自己深思飘渺常常走神???
4.你会不会再需要有稳定心态的时候却发现自己常常被情绪的乱流所突袭
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)